Footsetps 4 Good 2014
Timing Chip Results
Group by
Category RankBib noNameCHIP TimePace(km/min)
2 1123 Shriyans Bhandari 36:58 3:41
3 178 Vanja Tufvesson 37:20 3:43
4 1036 Andrea Stadlerreinsmoen 38:39 3:50
5 1163 Debashis Sahu 39:05 3:56
6 1252 Sayuri Dalvi 40:09 4:00
7 1093 Regis Bodin 40:28 4:01
8 1145 Rahul Yadav 41:14 4:06
9 9814 9814 41:31 4:13
10 1079 Janneke Dobbelsteen 42:40 4:15
11 1218 Gurpreet Singh 44:26 4:32
12 1263 Kanverjeet Singh Sabharwal 45:04 4:29
13 1060 Hormuzd Mulla 45:28 4:31
14 1173 Piyush Bhomia 45:35 4:32
15 182 182 46:11 4:40
16 1153 Yash Ashar 46:14 4:38
17 140 140 46:34 6:09
18 9824 9824 47:06 5:25
19 1182 Nirav B Shah 47:08 4:46
20 9802 9802 48:08 4:48
21 1038 Kevin Pereira 48:15 4:50
22 1249 Somnath Ojha 48:24 4:51
23 180 180 48:44 6:11
24 1161 Kunal Krushev 49:12 4:54
25 2113 Alicia Bowles 49:18 4:54
26 1172 Mohammed Aamir Shaikh 50:05 5:33
27 1194 Hariharan Nurni 51:03 5:04
28 1150 Samir Deshmukh 51:36 5:39
29 9815 9815 52:09 5:17
30 1116 Vasundara Singh 52:28 5:16
31 1250 Abha Ojha 53:10 5:20
32 1118 Amit Sridharan 53:26 5:24
33 1142 Swetha Amit 53:28 5:24
34 1056 Greville 53:41 5:52
35 1008 Amit Mithkar 53:45 5:24
36 1101 Rahul Jagwani 53:47 5:25
37 1052 Kavinder Pawahanee 54:07 5:27
38 1039 Venkatesh Bhat 54:15 5:26
39 1184 Michael Dsouza 54:22 5:30
40 309 309 54:24 5:29
41 1171 Asjad Karolia 54:33 6:00
42 1006 Vijay Chhabria 54:36 5:29
43 1112 Ravi Jakhar 54:37 5:27
44 1091 James Lantis 55:07 5:31
45 226 226 55:12 5:33
46 1127 Amar Pethe 55:25 5:33
47 1178 Dion Dsouza 55:28 5:36
48 1262 Kumar Chhugani 55:49 5:33
49 1137 Shantanu Ranjan Verma 55:49 7:01
50 1026 Samrat Fageria 55:52 5:35
51 1164 Upasana Baliyarsingh 56:11 5:38
52 9817 9817 56:11 6:47
53 1033 Radhika Sanghvi 56:14 5:37
54 1084 Mihir Mehta 56:15 5:37
55 1068 Pawan Maharshi 56:17 5:37
56 9805 9805 56:39 5:39
57 9822 9822 56:55 5:41
58 9808 9808 57:10 6:00
59 1062 Ravish Sharma 57:13 5:43
60 9809 9809 57:36 5:48
61 186 186 57:51 5:45
62 1177 Bharat Venkatesan 57:51 5:48
63 1245 Suresh Ramarao 57:58 5:45
64 1136 Ramit Kapoor 58:33 5:51
65 9807 9807 58:43 5:56
66 1010 Devika Bhalerao 58:47 5:52
67 1040 Farah Dada 58:49 5:50
68 9801 9801 58:50 5:51
69 1143 Mohammed Faizal 59:20 5:59
70 1130 Kapil Ahuja 59:27 5:58
71 9823 9823 59:28 6:27
72 1059 Vikram Gidwani 59:42 5:57
73 1011 Ravi Kant Malhan 59:47 5:58
74 1350 Gautam Mehra 59:53 5:58
74 1152 Dharna Dhamija 59:53 5:58
75 9836 9836 1:00:17 7:21
76 9837 9837 1:00:19 7:22
77 9842 9842 1:00:32 7:22
78 1083 Monica Sathe 1:00:35 6:01
79 134 134 1:01:03 6:11
80 1185 Milind Shivram Karangutkar 1:01:03 6:11
81 1061 Stanton Ambrose 1:01:07 6:07
82 1064 Bhargav Paleja 1:01:19 6:07
83 1070 Nikhil Anant Padhye 1:01:20 6:05
84 9812 9812 1:01:47 6:13
85 203 203 1:01:53 6:13
86 1055 Kamzalian Tomging 1:02:09 6:42
87 1244 Anitha Rao 1:02:30 6:16
88 1347 Mitesh Joshi 1:03:06 6:18
89 9810 9810 1:03:13 6:19
90 375 375 1:03:16 6:18
91 1151 Natasha Duggal 1:03:24 6:49
92 1018 Amol Bhabal 1:03:38 6:23
93 2 2 1:04:55 6:27
94 1065 Ajay Lande 1:05:09 6:30
95 4 4 1:05:38 6:33
96 9800 9800 1:05:45 6:32
97 1239 Avinash B Thakurdesai 1:05:56 6:33
98 1080 Sumithra Suresh 1:06:35 6:39
99 1213 Yatin Bhupatlal Diwan 1:07:03 6:39
100 1117 S Sriram 1:07:20 6:44
101 9835 9835 1:07:21 7:13
102 1261 Prerna Chhugani 1:07:32 6:42
103 1183 Avinash Subramanian 1:08:19 6:50
104 9816 9816 1:08:32 8:01
105 1175 Vinay S Swami 1:08:45 6:52
106 1253 Kunal Agarwal 1:08:49 6:57
107 1238 Vishwanath Ramachandran 1:09:30 6:54
108 191 Shobha Kamath 1:12:17 7:13
109 1001 Hormazd Sidhwa 1:14:12 7:23
110 9813 9813 1:14:29 7:29
111 9804 9804 1:15:02 7:32
112 1114 Saitej Kuchimanchi 1:15:04 8:28
113 1107 Anand Jain 1:15:16 8:28
114 1325 Sandeep Ghag 1:16:13 7:34
115 1146 Wendy Dsouza 1:16:28 7:41
116 1113 Jay Ashar 1:16:29 7:37
117 1089 Vignesh Perumal 1:17:31 7:43
118 185 185 1:19:16 7:56
119 9806 9806 1:19:25 7:55
120 2115 Mayur Aiya 1:19:46 7:55
121 1081 Amit Pradhan 1:20:43 8:04
122 1251 Kshama Desai 1:23:34 8:23